// Function to check if the cookie is set and contains the value "tracking" function checkCookie() { var cookieName = "privacy_embeds"; var cookieValue = getCookie(cookieName); if (cookieValue !== "") { // Cookie is set console.log("Cookie '" + cookieName + "' is set."); var values = cookieValue.split(","); if (values.includes("tracking")) { // Cookie contains the value "tracking" console.log("Cookie value contains 'tracking'."); } else { // Cookie does not contain the value "tracking" console.log("Cookie value does not contain 'tracking'."); } } else { // Cookie is not set console.log("Cookie '" + cookieName + "' is not set."); } } // Function to get the value of a cookie function getCookie(name) { var cookies = document.cookie.split("; "); for (var i = 0; i < cookies.length; i++) { var cookie = cookies[i].split("="); if (cookie[0] === name) { return cookie[1]; } } return ""; } // Event listener for cookie change document.addEventListener("cookieChange", function(event) { var cookieName = "privacy_embeds"; if (event.cookie === cookieName) { if (event.value !== "") { // Cookie was changed and set console.log("Cookie '" + cookieName + "' was changed and set."); var values = event.value.split(","); if (values.includes("tracking")) { // Cookie value contains the value "tracking" console.log("Cookie value now contains 'tracking'."); } else { // Cookie value does not contain the value "tracking" console.log("Cookie value no longer contains 'tracking'."); } } else { // Cookie was changed and removed console.log("Cookie '" + cookieName + "' was changed and removed."); } } }); // Check if the cookie is set initially checkCookie();

bobby

Over Bobby Verlaan

Ideeënkanon met een focus op service innovatie, maakt merken menselijk, versmelt de online en offline wereld tot 1, werkt vanuit bedrijfsdoelstellingen, maar ontwikkelt oplossingen voor gebruikers.
Ga naar de bovenkant